Emil Österlund

Automatiska twitterlänkar i wordpress

Jag har skrivit en enkel funktion för att automatiskt skapa twitterlänkar när man i ett inlägg skriver t.ex @emomilol Det räcker alltså att skriva ett@ och sen ett namn. Väldigt smidigt och enkelt. Så här gjorde jag: Öppna functions.php och lägg till följande:
function twittify( $data , $postarr )
{
$ret = $data['post_content'];
$ret = preg_replace("#(^|[\n ])@([^ \"\t\n\r<]*)#ise", "'\\1@\\2'", $ret);
$data['post_content'] = $ret;
return $data;
}
add_filter( 'wp_insert_post_data' , 'twittify' , '99' );
Och voila, det bör fungera! Obs - den matchar även mailadresser så skriver du sådana får du redigera manuellt.