Emil Österlund

has_cap was called with an argument that is deprecated since version 2.0

När du har DEBUG på så kan du vid användning av plugins väldigt ofta se felmeddelandet: has_cap was called with an argument that is deprecated since version 2.0 Den här varningen kommer oftast av att pluginet skapar en meny i administrationsgränssnittet och använder sig där av ett förlegat argument. När man skapar en meny så måste man ange vem som ska få använ Läs mer