Emil Österlund

Tre standardfunktioner i min functions.php

Här är tre av mina standardfunktioner som jag alltid har med i min functions.php, då de kan vara nyttiga att använda till olika sorters andra funktioner: getTopAncestor() Den här använder jag när jag behöver få reda på vad sidan heter som är den högsta föräldern i hierarkin till en sida. function getTopAncestor($pageID) { global $post; if($post-& Läs mer