Emil Österlund

Uppdatera moms-status på produkter och variationer i woocommerce.

Vi hade ett projekt där vi blev tvungna att ändra momssatser på en woocommerce efter att alla produkter var inlagda. Det handlade om 100+ produkter med 1-10 variationer. Det räckte inte att redigera produkterna och spara om dem. Inte heller räckte det att spara om variationerna. Det enda som fungerade var att ta bort variationen och lägga till den igen. Då blev det rätt.Jag väljer att del Läs mer