Emil Österlund

Tre standardfunktioner i min functions.php

Här är tre av mina standardfunktioner som jag alltid har med i min functions.php, då de kan vara nyttiga att använda till olika sorters andra funktioner: getTopAncestor() Den här använder jag när jag behöver få reda på vad sidan heter som är den högsta föräldern i hierarkin till en sida.
function getTopAncestor($pageID)
{
	global $post;
	if($post->post_parent)
	{
		$ancestors = get_post_ancestors($pageID);
		$root = count($ancestors) -1;
		$parent = $ancestors[$root];
			return $parent; 
	}
}
isChild() den här funktionen använder jag för att ta reda på om nuvarande sida är ett barn till någon annan sida.
function is_child() { 
	global $post;
	if( is_page() && is_array($post->ancestors) && ! empty($post->ancestors) ) {
		return true;
	} else { 
		return false; 
	}
}
the_slug() den här funktionen använder jag för att ta returnera en posts slug. om en post heter 'Emil kan wordpress' så blir slugen 'emil-kan-wordpress'
function the_slug($pageID) {
	$post_data = get_post($pageID, ARRAY_A);
	$slug = $post_data['post_name'];
	return $slug; 
}