Emil Österlund

Uppdatera moms-status på produkter och variationer i woocommerce.

Vi hade ett projekt där vi blev tvungna att ändra momssatser på en woocommerce efter att alla produkter var inlagda. Det handlade om 100+ produkter med 1-10 variationer. Det räckte inte att redigera produkterna och spara om dem. Inte heller räckte det att spara om variationerna. Det enda som fungerade var att ta bort variationen och lägga till den igen. Då blev det rätt.Jag väljer att dela lösningen för att bland annat själv komma ihåg det till nästa gång. Vi provade att använda woocommerce inbyggda verktyg som finns för att tömma cacher och transienter - men det gick inte. Vi blev istället pekade HIT av Romeo Patrick där någon haft ett liknande problem. Och med det så lyckades Olle plita ner det här som löste biffen åt oss:
update wp_postmeta set meta_value = 'taxable' WHERE meta_value = '' AND meta_key = '_tax_status';
update wp_postmeta set meta_value = 'taxable' WHERE meta_value = 'none' AND meta_key = '_tax_status';
update wp_postmeta set meta_value = 'taxable' WHERE meta_value = 'standard-rate' AND meta_key = '_tax_status';
Observera att den här ändrar samtliga produkters momsstatus, så har du flera olika du jobbar med så rekommenderas det inte att köra den här.